• Swishnumret är här! 123 404 13 07

    Nu är vårt Swishnummer fixat. Detta är direkt kopplat till vår insamlingssida och kommer förenkla väldigt mycket för oss och er både innan, under och efter jakten i februari. Numret är: 123 404 13 07

    Helt ok att börja använda omgående ifall  man önskar. Kostnad för deltagande under dagen är som vanligt MINST 100:- per deltagare